Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

05.05.2020


 

ALAN ÖĞRETMENİ

UYUM VE GELİŞTİRME PROGRAM

 

                                           MAYIS 2020

 

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

 

PROGRAM BİLGİLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak "Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Eğitim programı, Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinden oluşacaktır.

Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı, eğitim aşaması ve saha stajı olmak üzere iki kademede yürütülecektir. Eğitim aşaması hafta içi her gün ve tam gün (6 saat) olarak toplamda 8 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşamada başarılı olanlar, programın 8 hafta sürecek yurt dışı saha stajına katılmaya hak kazanacaklardır. Her iki aşamada da devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Sertifikası” verilecektir.

 

FIRSATLAR

Türkiye Maarif Vakfı, 43 ülkede 323 okuluyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edileceklerdir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 1. Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı İçin:

 

 • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından 2017, 2018 ya da 2019 yılında lisans düzeyinde mezun olmak,   
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Mezuniyet ortalamalarının en az 2.50 ya da eşdeğeri olması,
 • İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinin herhangi birisini iyi derecede biliyor olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Tablo 1. Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı Branş Tablosu

Branş

Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program

Biyoloji Öğretmeni

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmeni

Kimya Öğretmenliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Matematik Öğretmeni

Matematik Öğretmenliği

Matematik

Matematik-Bilgisayar

Matematik Mühendisliği

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmenliği

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmeni

Okul Öncesi Öğretmenliği

Ana Okulu Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi

Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı

Psikoloji

 

 

 

 

BAŞVURU ZAMANI VE GEREKLİ BELGELER

 

Adayların aşağıdaki belgeleri tarayarak başvuru işlemlerinde belirtilen sisteme (kariyer.turkiyemaarif.org) üye olarak yüklemeleri ve 20 Mayıs 2020 Çarşamba  günü saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 1. Diploma ve E-Devlet Mezuniyet Belgesi (Lisans ve yüksek lisans mezunları için her iki belge)
 2. Not Döküm Belgesi (Transkript)
 3. ÖSYM Üniversite Tercih Yerleştirme Sonuç Belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. 1 Adet 4,5x6 cm Ebadında Vesikalık Fotoğraf
 6. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kaydı)

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 05 Mayıs 2020 – 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,
 2. Adımda: “Yeni” ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve başvuru için gerekli belgeleri “Ekli Dosyalar”a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, “Kaydet” butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “ALAN ÖĞRETMENİ UYUM VE GELİŞTİRME PROGRAMI” ilanına başvurmaları ve “Başvurumu Tamamla” ikonunu işaretlemeleri gerekmektedir.

*Belgelerin sisteme yüklenmesi sırasında dosya türünün seçilmesine dikkat edilmelidir. Dosya türü ile yüklenecek belge uyumsuz olduğu takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 1. Yazılı sınav ve mülakatlar Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Genel Merkezinde yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav ve mülakata çağrılması uygun görülen adayların mülakat tarihleri ve saati başvuruda aşamasında aday tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 4. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmez.
 5. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

 

PROGRAM KATILIM BURSU

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık 1.200 TL burs verilecektir.

 

BAŞVURU VE EĞİTİM TARİHLERİ

 • Başvuru Tarih Aralığı: 05 Mayıs 2020 – 20 Mayıs 2020
 • Yazılı Sınav, Mülakat, Eğitim ve Staj Tarihleri ileriki dönemlerde ilan edilecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

Eğitim dili nedir?

 • Programın dili genel olarak Türkçe olup alan öğretmenliklerinde programın gereği bazı ders ve uygulamalar ilgili dilde yapılacaktır. Saha stajları da ilgili dilde yürütülecektir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Genel Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlan edilen tarihler arasında ilk aşamadaki eğitimler hafta içi her gün ve günde 6 saat yürütülecektir. Staj aşaması ise Türkiye Maarif Vakfının belirleyeceği ülkelerde Vakfın okulları uhdesinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Saha stajı sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı saha stajı boyunca ilgili ülkeye/bölgeye gidiş-dönüş uçak bileti, yemek ve konaklama desteği sağlayacaktır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, saha stajı sürecindeki proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

 

 

 

 

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • Katılımcıların sertifika almaya hak kazanabilmesi için portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %90 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve saha stajını başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Sertifikası verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

 

BİLGİ ALMA

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

 

BENZER HABERLER

Video Title