Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı

07.05.2020


 

MALİ İŞLER VE MUHASEBE SORUMLUSU

UYUM VE GELİŞTİRME PROGRAMI

MAYIS 2020

 

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

 

PROGRAM BİLGİLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki Muhasebe Personeli ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, iletişim, yönetişim, planlama, mevzuat (ulusal ve uluslararası) konu gruplarının da yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.

Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı hafta içi her gün ve tam gün (6 saat) olarak toplamda 13 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Sertifikası” verilecektir.

 

FIRSATLAR

Türkiye Maarif Vakfı, 43 ülkede 323 okuluyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebilecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 1. Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı İçin:

 

 • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından 2017, 2018 ya da 2019 yılında lisans düzeyinde mezun veya üniversite son sınıf öğrencisi olmak, 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Mezuniyet not ortalamasında en az 2.50 ya da eşdeğer puana sahip olmak, üniversite son sınıf öğrencileri için ders not ortalamasının en az 2,50 ya da üzerinde olması
 • İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin en az birinden YDS puanı en az 55 ve üzerinde olmak ya da bölüm derslerinin %70 oranında mezkûr dillerde olduğuna dair belge sahibi olmak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

 

Tablo 1. Mali İşler ve Muhasebe Sorumlusu Uyum ve Geliştirme Programı Branş Tablosu

Fakülte

Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program

İktisat

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyasal Bilgiler

Yönetim Bilimleri
Uygulamalı Bilimler

 

 

İşletme

İktisat

Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Maliye

Ekonometri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

 

BAŞVURU ZAMANI VE GEREKLİ BELGELER

 

Adayların aşağıdaki belgeleri tarayarak başvuru işlemlerinde belirtilen sisteme (kariyer.turkiyemaarif.org) üye olarak yüklemeleri ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23:59’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 1. Diploma ve E-Devlet Mezuniyet Belgesi (Lisans ve yüksek lisans mezunları için her iki belge)
 2. Not Döküm Belgesi (Transkript)
 3. ÖSYM Üniversite Tercih Yerleştirme Sonuç Belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. 1 Adet 4,5x6 cm Ebadında Vesikalık Fotoğraf
 6. Dil Belgesi (YDS– 55 Puan) veya üniversite bölüm derslerinin %70 oranında mezkûr dillerde (Arapça, İngilizce, Fransızca) olduğuna dair belge
 7. Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kaydı)

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, 07 Mayıs - 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,
 2. Adımda: “Yeni” ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve başvuru için gerekli belgeleri “Ekli Dosyalar”a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, “Kaydet” butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “MALİ İŞLER VE MUHASEBE SORUMLUSU UYUM VE GELİŞTİRME PROGRAMI” ilanına başvurmaları ve “Başvurumu Tamamla” ikonunu işaretlemeleri gerekmektedir.

*Belgelerin sisteme yüklenmesi sırasında dosya türünün seçilmesine dikkat edilmelidir. Dosya türü ile yüklenecek belge uyumsuz olduğu takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 1. Yazılı sınav ve mülakatlar Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Genel Merkezinde yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav ve mülakata çağrılması uygun görülen adayların mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme sonuçları, aday tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 4. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmez.
 5. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

 

PROGRAM KATILIM BURSU

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık 1.200,00 TL (Binİkiyüz Türk Lirası) burs verilecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

Eğitim dili nedir?

 • Programın dili genel olarak Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Genel Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlan edilen tarihler arasında eğitimler hafta içi her gün ve günde 6 saat yürütülecektir. İhtiyaç durumunda eğitimlerin gün ve saatlerinde değişiklik Vakıf tarafından yapılabilir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Yazılı sınav ve programa katılım, ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • Katılımcıların sertifika almaya hak kazanabilmesi için Yazılı Sınav sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %90 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Sertifikası verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

 

BİLGİ ALMA

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

BENZER HABERLER

Video Title